TAMER'E OMGİ KURULUYOR
Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
TAMER Uygulama Bahçesi Kış Hazırlık Çalışmalarına Devam Etmektedir

TAMER'E OMGİ KURULUYOR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)'in 06.11.2017 tarihli talebi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 17.11.2017 tarihli kabul yazısı sonucu; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AİBÜ Rektörlüğü işbirliği ile AİBÜ TAMER bünyesinde tüm meteorolojik verilerin Öğretim Üyeleri ve öğrenciler tarafından alınabileceği bit Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulması konusunda mutabakata varılmıştır.

07/02/2018 Çarşamba günü OMGİ yeri için teknik personelden ve kurum yöneticilerinden oluşan bir heyetle keşif yapılmıştır. Keşifte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden görevli Ziraat Mühendisi Ayhan KAPTAN, Bolu Meteoroloji İl Müdürü Fazlı BÜYÜK, TAMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. İhsan CANAN, Teknik Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sabri Arda ERATALAR, İdari Müdür Yardımcısı Şenol YILDIZ hazır bulunmuşlardır.

Bolu'nun özel iklimi; özellikle vejetasyon süresini oldukça kısaltan ilkbahar geç donları, erken ilkbahar donları ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ZDBF) arazileri soğuğa dayanıklılık çalışmaları açısından doğal bir laboratuar konumundadır. Yapılacak başarılı ARGE çalışmaları; birçok daha az soğuk bölge için fikir verecek şekilde özel bir konumundadır.

AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ZDBF) ve TAMER'e ait proje ve tezlerin denemeleri çoğunlukla tarımsal faaliyetlerdir ve bitkilere ait gözlemlerden oluşmaktadır. Tüm bu bilimsel çalışmalar iklim koşullarından olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Araştırmacıların yaptıkları araştırma sonuçlarını bilimsel ortamlarda yayınlaması ile yapılan uygulamalar ve sonuçları kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu aşamada iklim verilerinin eklenmesi; tüm bu kurumlarda yapılan ve uzun yıllar bilim dünyası ve tarım sektörü tarafından faydalanılacak olan proje ve tez sonuçlarının daha sağlıklı yorumlanmasını sağlayacaktır.

TAMER olarak ülkemiz tarımı ve ArGe'sine verdikleri bu kıymetli destekten dolayı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ve Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğüne şükranlarımızı sunarız.

 

 

Belgeler

Galeri

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016